TERRAFORTS PROJECT

El 17 d´abril de 2020 neix un nou projecte. Aquesta idea ( ja iniciada) tindrà com a ubicació principal a la zona de Terraforts de Llívia. Una de finques que ara mateix es porta a prova la fase experimental del cultiu és al camp agrícola anomenat a la feixa del marge de Terraforts.

La zona de Terraforts està situat a la part oest del municipi de Llívia. Les caracterítiques del terreny es pot adaptar a un determinat cultiu. En breu us explicarem més informació....